Bojnice

číslo: 2483

Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano
rok 1938 ano