Hámor - zaniknuta obec okres Poltár

číslo: 2504

 Hámor
Pri hámorskej usadlosti Hrozinovo bol v roku 1944 Jánom Kurčíkom postavený prícestný kríž. Ide o liatinový krucifix s korpusom Krista na betónovom podstavci. Na podstavci bola doplnená mramorová tabuľka s textom, že ide o pamiatku na zaniknutú dedinku Hámor. Výročne sa tu konajú spomienkové bohoslužby na sviatok svätej Trojice pre vysídlených obyvateľov. Pred výstavbou vodného diela bolo z tunajších osád vysťahovaných 150 obyvateľov. Okrem gazdovstiev zanikli murovaný kostol, pod ktorým stála štátna ľudová škola. V starom Hámri by ste našli kúpele, skláreň a v osade Chmeľná vodný mlyn. Územie obce je zatopené vodou na rozdiel od ostatných sídiel, ktoré sa nachádzajú v ochrannom pásme vodárenskej nádrže vyššie v údolí Ipľa. Jediné, čo možno dnes navštíviť z niekdajšieho Hámra sú zarastené ovocné sady, na ktorých sa kŕmia medvede a lesná zver. V priestore pod obslužnou komunikáciou naookolo vodného diela bol vysadený ochranný lesný porast, ktorý tvorí ťažko priechodný priestor, aby bol sťažený prístup k brehom, kde je prísny zákaz vstupu ľudí.

cena50,00 €
rok 1915 ano
prešla + známka ano