Košice

číslo: 2502

Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano
rok 1911 Ano