Sliač - Kúpele

číslo: 2491

Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano