Štítnik

číslo: 2452

Prešla poštou s pečiatkou - znamka odpadla Ano
rok 1932 ano